Grannsamverkan

Med Polisen som motor i Grannsamverkan kan vi tillsammans minska brott och störningar, bland annat genom att följa trafikbestämmelser i närområdet och därmed få ökad trivsel och trygghet.

Inom fastighetsägareföreningen fungerar grannsamverkan så att ett huvudkontaktombud för hela bostadsområdet är utsedd och håller kontakten med polisen. Ett antal kontaktombud har också utsetts och som vardera ansvarar för ca 10-12 hushåll i området.

Ett minikrav för Grannsamverkan är för

Permanentboende

1. Föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma bostaden.

2. Märka stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt.

3. Meddela dina grannar och/eller kontaktombudet om du är bortrest mer än några dagar.

4. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt.

5. Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som "är fel". Vid lämplig tidpunkt också informera  kontaktombudet.

Fritidsboende

1. Föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma bostaden.

2. Märka stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt.

3. Under sommartid, 1 Maj - 31 Augusti, ska du som fritidsboende meddela din granne och/eller kontaktombudet om du är bortrest mer än några dagar. Under resten av året bör kontinuerlig övervakning ske genom de boendes försorg.

4. Inte förvara värdehandlingar eller värdesaker i ditt hus.

5. Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som "är fel". Vid lämplig tidpunkt också informera kontaktombudet.

Basen utgörs alltid av samverkan mellan de boende.

Sammankallande grannsamverkare i området är:

Mia Sandström