Kontaktuppgifter

Under respektive flik finns namn och kontaktuppgifter på de personer som är involverade i fastighetsägareföreningen. Du kan också skicka e-mail till styrelsen via denna hemsida.

Om du vill skicka ett e-mail: sagsjohojdens.ff@gmail.com

Du som medlem är välkommen med förslag på innehåll och bidra med förbättringsförslag.