Kummelnäs Vägförening

Fastighetsägareföreningens vägar underhålls av Kummelnäs Vägförening.

Föreningen består av 725 medlemmar. 606 fastigheter (85%) är permanentboende, 74 fastigheter (10%) är fritidsboende och 34 fastigheter är obebyggda tomter. Dessutom finns det 11 fastigheter/verksamheter som betalar slitageavgift p.g.a. den förhöjda trafiken den alstrar. De är: Kummelnäs Varv, två förskolor, Kummelnäs Kapell, Tennisbanan, Kolonilotterna, Sågsjöbadet, Telias Telefonstation, Boo Energi, Lövbergavikens Båtsällskap och Värmdö Fastighetsproduktion.

Föreningen förvaltar ca. 17 km väg vilket gör KVF till en av de 20 största vägföreningarna i Sverige.

2018 övertog Kummelnäs Vägförening ansvaret för området belysningsanläggning. Samtidigt införde kommunen ett belysningsbidrag för att täcka elkostnad samt underhåll och reparationer av belysningsanläggningen. Felanmälan av vägbelysning görs till Boo Energi som ansvarar för den dagliga driften av belysning i området. 

Kummelnäs Vägförenings hemsida

http://www.kummelnasvagforening.se/

 

Felanmälan belysning

Boo Energi 08-747 51 70