Kummelnäs Vägförening

Fastighetsägareföreningens vägar underhålls av Kummelnäs Vägförening.

Föreningen består av 789 medlemmar. 554 fastigheter är permanentboende, 146 fastigheter är fritidsboende och 78 fastigheter är obebyggda tomter. Dessutom finns det 11 fastigheter/verksamheter som betalar slitageavgift p.g.a. den förhöjda trafiken den alstrar. De är: Kummelnäs Varv, två daghem, Kummelnäs Kapell, Tennisbanan, Kolonilotterna, Sågsjöbadet, Telias Telefonstation, Boo Energi, Lövbergavikens Båtsällskap och Värmdö Fastighetsproduktion.

Föreningen förvaltar ca. 19 km väg vilket gör KVF till en av de 15 största vägföreningarna i Sverige.

2010 ändrade Nacka Kommun bidragssystemet för vägföreningar. Tidigare gavs ett riktat bidrag på 500 Kr till varje fastighet som nyttjas för permanentboende.

Det nya systemet utgår från föreningens väglängd och Tekniska nämnden fattar varje år beslut om hur stort belopp som ska betalas per meter väg. För 2010 var beloppet 12,50 Kr/meter, och samma belopp gällde för 2011. Bidrag betalas inte för vägar som är kortare än 100 meter.

En annan skillnad med det nya systemet är att det inte längre är riktat till permanentboende utan ska komma samtliga medlemmar tillgodo. I praktiken innebär det en höjning på ca 100 Kr/år för varje permanentboende och en sänkning med ca 200 kr/år för varje fritidsboende.

2010 var dock ett år med övergångsbestämmelser, 75% av bidragsbeloppet betalades ut enligt det gamla systemet och 25% enligt det nya systemet. Fördelning dock enligt den gamla modellen.

Kummelnäs Vägförenings hemsida

 http://www.kummelnas.se/kvf/